Vyhľadávanie tovaru Informácie Partneri
Tu sa nachádzate: / Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie

Zisťovanie a spracovanie osobných údajov
Údaje vzťahujúce sa na osobu sú zisťované len vtedy, keď nám ich dáte dobrovoľne k dispozícii, napr. v rámci registrácie, pri vypĺňaní formulárov alebo pri zasielaní e-mailov, v rámci objednávky produktov alebo služieb, pri dopytoch alebo objednávkach.
Databáza a jej obsah zostáva v našej spoločnosti a u nášho providera. Ani my a ani nami poverená osoba, nedáva Vaše osobné údaje k dispozícii tretím stranám, a to v nijakej forme; iba že by k tomu existoval Váš súhlas alebo úradné nariadenie.
Účely použitia
O Vás zaevidované osobné údaje použijeme len k tomu, aby sme Vám poskytli požadované produkty alebo služby, alebo k iným účelom, ku ktorým ste nám udelili Váš súhlas, pokiaľ neexistujú žiadne ináč znejúce zákonné ustanovenia.